Buitenlandse consulaten in België Op 17 juni 2002 heeft de heer Nicolas Georges Marie Saverys de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-Ereconsul van de Republiek Peru te Antwerpen uit te oe

Buitenlandse consulaten in België

Op 17 juni 2002 heeft de heer Nicolas Georges Marie Saverys de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-Ereconsul van de Republiek Peru te Antwerpen uit te oefenen, met als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT