Buitenlandse consulaten in België Op 10 juni 2002 heeft de heer Robert Lauer de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het Groothertogdom Luxemburg te Brussel uit te oefenen,

Buitenlandse consulaten in België

Op 10 juni 2002 heeft de heer Robert Lauer de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het Groothertogdom Luxemburg te Brussel uit te oefenen, met als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT