Buitenlandse consulaten in België Op 15 mei 2002 heeft de heer Charles J. Van Es de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Maleisië te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair r

Buitenlandse consulaten in België

Op 15 mei 2002 heeft de heer Charles J. Van Es de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Maleisië te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT