Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België Door het ministerieel besluit m

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België

Door het ministerieel besluit met kenmerken E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli 2002 gewijzigd bij het ministerieel besluit met kenmerken E6/2002/239/CP12/1263 van 12 september 2002, heeft de Minister van Economie de concessie van de de firma T.V. NHM - CEI CONSTRUCT, Noorderhavenoever 12, te 8620 Nieuwpoort, verleend door het ministerieel besluit nr. 79/A 1994/47 d.d. 24 juli 1979 op naam van de Tijdelijke Vereniging N.V. Andredco, en verlengd door de ministeriële besluiten nr. 8.M/83/A 1994/36 d.d. 18 april 1983 op naam van de Tijdelijke Vereniging N.V. Andredco - N.V. Nieuwpoortse Handelsmaatschappij en nr. E6/M/95/A 1994/61 d.d. 27 november 1995 op naam van de Tijdelijke Vereniging N.V. Nieuwpoortse Handelsmaatschappij - N.V. CEI Construct, verlengd voor de periode van 25 juli 2002 tot 31 december 2009.

Zij heeft de toestemming om jaarlijks maximum 1.000.000 m3 zand en grind te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT