Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Ministerieel besluit houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België D

 
GRATIS UITTREKSEL

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Ministerieel besluit houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België

Door het ministerieel besluit met kenmerken E6/2002/114/CP11/897 van 18 juli 2002 gewijzigd bij het ministerieel besluit met kenmerken E6/2002/238/CP11/1262 van 12 september 2002, heeft de Minister van Economie de concessie van de ALZAGRI N.V., Lodewijk Coiseaukaai 156, te 8000 Brugge, verleend door het ministerieel besluit nr. 79/A 2000/50 d.d. 24 juli 1979, en verlengd door de ministeriële besluiten nr. 8.M/90/A 2000/34 d.d. 24 april 1990 en nr. E6/M/95/A 2000/60 d.d. 27 november 1995, verlengd voor de periode van 25 juli 2002 tot 31 december 2009.

Zij heeft de toestemming om jaarlijks maximum 300.000 m3 zand en grind te ontginnen van de bodem van het continentaal plat van België in zone 2 bepaald in de bijlage van het koninklijk besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT