Commissievergadering Agenda Donderdag 29 november 2007, om 14 uur (Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 206) Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt,

Commissievergadering

Agenda

Donderdag 29 november 2007, om 14 uur

(Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 206)

Commissie voor de FinanciÎn, Begroting, Openbaar Ambt,

Externe Betrekkingen en Algemene Zaken

- Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2008.

- Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2008.

- Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008.

- Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008.

Rapporteurs : Mevr. Julie Fiszman, de heer Didier Gosuin en Mevr. Marie-Paule Quix.

- Voortzetting van de algemene bespreking.

- Voortzetting van de bespreking van de adviezen van de vaste commissies (partim).

- Bespreking van de opdrachten die tot de bevoegdheid behoren van Minister-President Charles PicquÈ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT