Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 25 juni 2023

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2023, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk DE KEMPEN », met zetel te 2200 Herentals, Hofkwartier 23, als vereniging die slachtoffers kan bijstaan voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, hernieuwd voor een periode van zes jaar met ingang van 24 april 2023.

Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT