Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het hotelbedrijf Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 9 oktober 2001, wordt Mevr.

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités

Paritair Comité voor het hotelbedrijf

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 9 oktober 2001, wordt Mevr. Pia STALPAERT, te Oudenburg, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, ter vervanging van de heer Daniël LAUWYCK, te Ichtegem, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 12 november 2001, wordt de heer Jan VAN DEN EECKHOUT, te Beveren, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, ter vervanging van de heer Jan FRANCOIS, te Oudenburg, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 12 november 2001, wordt de heer Jean-Marc URBAIN, te Frameries, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde, ter vervanging van de heer Roberto PARRILLO, te Chapelle-lez-Herlaimont, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de beursvennootschappen

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2001, wordt de heer Pierre RENWART, te Ukkel, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, ter vervanging van de heer Patrice BONNEWIJN, te Hoeilaart, ontslagnemend gewoon lid, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat in werking treedt op 14 januari 2002, wordt de heer Vincent VAN OVERBEKE, te Doornik, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, ter vervanging van de heer Jean-Marie BRABANT, te Doornik, overleden plaatsvervangend lid, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Paritair Comité voor de ijzernijverheid

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat in werking treedt op 14 januari 2002, wordt de heer Peter KUNNEN, te Hasselt, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, ter vervanging van de heer Theo VANGOMPEL, te Neerpelt, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de textielverzorging

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat in werking treedt op 14 januari 2002 :

wordt de heer Philippe NEVE, te Rixensart, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de textielverzorging, ter vervanging van de heer Joseph BROERS, te Wezet, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen;

wordt Mevr. Dominique VAN EYNDE, te Damme, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer René DEPAIRON, te Verviers, die de leeftijdsgrens heeft bereikt; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het garagebedrijf

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat in werking treedt op 14 januari 2002, wordt de heer Camillo D'ALOISIO, te La Louvière, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het garagebedrijf, ter vervanging van de heer Jean-Michel MASSART, te Walcourt, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT