Collegebesluiten. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 07/106 van 28 maart 2007 wordt in de adviesraad Stedelijk Beleid Mevr. Ingrid Verduyn vervangen door Frans Dekens, in de hoedanigheid van verteg

Collegebesluiten. - Samenvatting

Bij collegebesluit nr. 07/106 van 28 maart 2007 wordt in de adviesraad Stedelijk Beleid Mevr. Ingrid Verduyn vervangen door Frans Dekens, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT