Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 08/388 van 16 oktober 2008 werd de gewone zitting 2007-2008 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 16 oktober 2008.

Collegebesluit. - Samenvatting

Bij collegebesluit nr. 08/388 van 16 oktober 2008 werd de gewone zitting 2007-2008 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 16 oktober 2008.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT