Collegebesluit nr. 07/493 van 13 december 2007 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel. - Erratum Het opschrift van collegebesluit nr.

Collegebesluit nr. 07/493 van 13 december 2007 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel. - Erratum

Het opschrift van collegebesluit nr. 07/493 van 13 december 2007 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007 (B.S., 16 juni 2008) in de Franstalige tekst moet zijn :

13 DECEMBRE 2007...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT