Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeri

Erkende certificeringsinstellingen

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CARAH SA - rue Paul Pastur 11, 7800 Ath - Tel. 33-(0)68-26 65 84 - erkenningsnummer CI-014 tot 27 maart 2014 erkend in het kader van de validatie van autocontrolesystemen op basis van de gids :

G-012 « Sectorgids autocontrole voor de primaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT