Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 september 2020, wordt de heer François-Hugo RUSSEL, met ingang op 1 januari 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Centrale diensten. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 11 september 2020, wordt de heer François-Hugo RUSSEL, met ingang op 1 januari 2018, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT