Centraal Bestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 worden bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij het Centraal Bestuur : in het Franse taalkader : -

Centraal Bestuur. - Bevorderingen

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 worden bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij het Centraal Bestuur :

in het Franse taalkader :

- met ingang van 1 november 2001 :

- Mevr. Berrendorf, Marie-Françoise, adjunct-adviseur;

- de heer Gillard, Claude, adjunct-adviseur.

De heer Gillard, Claude, neemt voor de bevordering tot een hogere wedde en tot een hogere graad rang in op 1 juni 2001;

in het Franse tweetalig taalkader :

- met ingang van 1 november 2001 :

- de heer Baudewyn, Pierre, adjunct-adviseur;

in het Nederlandse taalkader :

- met ingang van 1 november 2001 :

- de heer Bruyninckx, Joseph, adjunct-adviseur;

- de heer De Ryck, Geert, adjunct-adviseur.

De heer De Ryck, Geert, neemt voor de bevordering tot een hogere wedde en tot een hogere graad rang in op 1 april 1999;

- de heer Lathouwers, Jan, adjunct-adviseur;

- de heer Libert, Robin, adjunct-adviseur.

De heer Libert, Robin, neemt voor de bevordering tot een hogere wedde en tot een hogere graad rang in op 1 maart 2000;

- Mevr. Liekens, Pamela...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT