Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Close, F., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 4 oktober 2010.

Hof van Cassatie

De aanwijzing van de heer Close, F., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 4 oktober 2010.

De aanwijzing van de heer de Codt, J., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT