Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022 wordt de heer Grégory STAINIER, stagedoend attaché in de klasse A1

Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022 wordt de heer Grégory STAINIER, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 mai 2022 met ranginneming op 1 mai 2021, in het Franse taalkader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in vast verband benoemd.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT