Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 février 2021 wordt Mevrouw Marine LONGTIN, stagedoend attaché in de klasse A1

 
GRATIS UITTREKSEL

Carrière Hoofdbestuur

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 4 février 2021 wordt Mevrouw Marine LONGTIN, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 november 2020 met ranginneming op 1 november 2019, in het Franse taalkader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in vast verband benoemd.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT