Carriere hoofdbestuur Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 en met ingang van 07 oktober 2022 wordt mevrouw Cecilia DE DECKER aangewezen tot Bijzonder Evaluator bij de

Carriere hoofdbestuur

Personeel. - Aanduiding

Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 en met ingang van 07 oktober 2022 wordt mevrouw Cecilia DE DECKER aangewezen tot Bijzonder Evaluator bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor een mandaat van zes jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT