Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt de heer Van Oostende, Kris, met ingang van 1 april 2002 en met ranginneming op 1 april 2001, in het

Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen in vast verband

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt de heer Van Oostende, Kris, met ingang van 1 april 2002 en met ranginneming op 1 april 2001, in het Nederlands taalkader van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking in vast verband benoemd in de graad van adjunct-adviseur (jurist).

Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Detavernier, Wouter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT