Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Mariage, Patrick, adjunct-adviseur, met ingang van 30 juni

Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Mariage, Patrick, adjunct-adviseur, met ingang van 30 juni 2001...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT