Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt, met ingang van 30 april 2003 's avonds, aan de heer Bernard Asselborn, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn funct

Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt, met ingang van 30 april 2003 's avonds, aan de heer Bernard Asselborn, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend.

De heer Bernard Asselborn is het vergund zijn aanspraak op rustpensioen te doen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT