Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8378 van 11 mei 2011 wordt de heer Dominique Denis, attaché, uit zijn betrekking ontslagen wegens een tweede voltijdse benoeming in vast dienstver

Burgerpersoneel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 8378 van 11 mei 2011 wordt de heer Dominique Denis, attaché, uit zijn betrekking ontslagen wegens een tweede voltijdse benoeming in vast dienstverband in een andere overheidsdienst sinds 16 februari 2009.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT