Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit nr.4439 van 18 april 2023, wordt mijnheer Wouter Van Bael, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3

Burgerpersoneel. - Bevorderingen

Bij koninklijk besluit nr.4439 van 18 april 2023, wordt mijnheer Wouter Van Bael, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr.4440 van 18 april 2023, wordt mijnheer David Van Cauwenberge, van de Franse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr.4441 van 18 april 2023, wordt mijnheer Joeri Doms, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr.4442 van 18 april 2023, wordt mijnheer Hans Verbist, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT