Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4531 van 26 mei 2023, wordt mijnheer Alexandre Gilles, op 1 februari 2023

Burgerpersoneel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit nr. 4531 van 26 mei 2023, wordt mijnheer Alexandre Gilles, op 1 februari 2023, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteerd vanaf 1 februari 2022 in aanmerking genomen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2023, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr. 4537 van 26 mei 2023, wordt mijnheer Arno Deridder, op 1 februari 2022, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteerd vanaf 1 februari 2021 in aanmerking genomen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2022, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr. 4538 van 26 mei 2023, wordt mijnheer Nicky Borkowski, op 1 mei 2022, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de klasse A2 worden de werkelijke diensten gepresteerd vanaf 1 mei 2021 in aanmerking genomen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2022, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr. 4539 van 26 mei 2023, wordt mevrouw Rebekka Haffner, op 1 januari 2022, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van haar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT