Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 15 december 2021

Burgerlijke eretekens

Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, wordt het Burgerlijke Ereteken Kruis 1ste klasse verleend aan de hiernavermelde rechter in sociale zaken:

De heer DE BROUWER René Ere-rechter in sociale zaken bij de arbeidsrechtbank...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT