Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021 wordt de heer Benoît RYELANDT ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België

Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021 wordt de heer Benoît RYELANDT ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Rwanda, met standplaats te Kigali, evenals uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021 wordt de heer Nicolas NIHON ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Kenia, in de Unie der Comoren, in de Staat Eritrea, in de Republiek Madagaskar, in de Republiek der Seychellen en in de Federale Republiek Somalië, met standplaats te Nairobi, evenals uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021 wordt Mevrouw Jehanne ROCCAS ontheven uit haar functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Cuba, in de Republiek Haïti en in de Dominicaanse Republiek, met standplaats te Havana...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT