Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2020 wordt de heer Werner CLAES ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij

 
GRATIS UITTREKSEL

Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen

Bij koninklijk besluit van 27 september 2020 wordt de heer Werner CLAES ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Madrid en van zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Bogota, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en eveneens aangesteld als Zaakgelastigde en pied van België in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats te Bogota.

Bij ministerieel besluit van 29 september 2020 wordt de heer Michael AENDENHOF ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Oslo, als medewerker belast met het diplomatiek en consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Oslo.

Bij ministerieel besluit van 29 september 2020 wordt de heer Antony BOUSMAR ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Zagreb, als medewerker belast...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT