Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt Mevr. BRANDT, Charlotte, geboren op 26 augustus 1984, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt Mevr. BRANDT, Charlotte, geboren op 26 augustus 1984, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefinilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer VAN DEN EEDE, Frederik, geboren op 13 juni 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT