Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende arbeidsduur en werkregeling., de 18 septembre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair SubcomitÈ voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende arbeidsduur en werkregeling.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair SubcomitÈ voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende arbeidsduur en werkregeling (Overeenkomst geregistreerd op 5 april 2000 onder het nummer 54565/CO/127.02).

(Voor de CAO, zie %%1999-12-01/51%%).

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT