Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter uitvoering van de nieuwe regeling van het bouwleerlingwezen., de 24 octobre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 1997, gesloten in het Paritair ComitÈ voor het bouwbedrijf, ter uitvoering van de nieuwe regeling van het bouwleerlingwezen.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 1997, gesloten in het Paritair ComitÈ voor het bouwbedrijf, ter uitvoering van de nieuwe regeling van het bouwleerlingwezen (Overeenkomst geregistreerd op 29 januari 1998 onder het nummer 46983/CO/124).

(Voor de CAO, zie %%1997-07-18/59%%).

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT