Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De heer Boucquey, J., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 30 ma

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

De heer Boucquey, J., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 30 maart 2008.

De heer Moeremans, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 30 maart 2008.

Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT