Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium Eurofins Omegam BV (Kvk nr. 34215654)

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk

Erkenning van laboratoria

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium Eurofins Omegam BV (Kvk nr. 34215654), H.J.E. Wenckebachweg 120 te 1114 AD Duivendrecht, Amsterdam (Nederland), erkend geworden voor de volgende scope tot 30 april 2027.

Groep: 6

Methode : ASB_IDEN

Gebaseerd op : NEN 5896

Verrichting en principe : Het bepalen van de aanwezigheid van asbest, stereo-en polarisatiemicroscopie (eventueel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT