Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2011, bladzijde 42051, regel 29, lezen : « klasse A2 » i.p.v. « klasse A3 ».

Rechterlijke Orde. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2011, bladzijde 42051, regel 29, lezen : « klasse A2 » i.p.v. « klasse A3 ».

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT