2 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen

De Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 27 december 2004 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, artikel 6;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat pas sinds 7 februari 2011 duidelijkheid bestaat over welke gebieden als bufferzone dienen ingesteld te worden;

Overwegende de noodzaak om dringend de bufferzones af te bakenen voor het nieuwe teeltseizoen dat begint op 1 april 2011,

Besluit :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, wordt de bijlage I vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011.

Brussel, 2 maart 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Bijlage bij het ministerieel besluit van 2 maart 2011 tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen

om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen

Bijlage I

De volgende gebieden worden als bufferzones inzake het organisme beschouwd :

1. Het gedeelte van de gemeente Lede gelegen ten noordwesten van Stichelendries, Ouden Heirweg, Varkensmarkt, Kerkstraat, Oordegem-kouter, Molenhoek, Smetlededorp, Schildekensstraat, Smetledestraat, Hofmeer, Hoogledezijdestraat, Rijstraat, Wanzelekouter, Wanzeledorp, Nonnenbosstraat, het gedeelte van de gemeente Wichelen gelegen ten zuidwesten van Billegem, Watermolenweg, Boeygem, Heilige Geeststraat, N416, de Molenbeek, de gemeentegrens van Uitbergen naar Aard (Schellebelle), Veldweg, Blokstraat, het gedeelte van de gemeente Laarne gelegen ten westen van Bellestraat, Schoorminneweg, Uitbergenstraat, Vaarschootstraat, Gaverstraat, en ten zuiden van de E17 en ten zuidoosten van Rivierstraat, Heirweg, Steentjesstraat, Lange Meire, Molenstraat, Dorpstraat, Kasteeldreef, Mellestraat, het gedeelte van de gemeente Berlare gelegen ten westen van Baron Tibbautstraat, Kerkstraat, E17, het gedeelte van de gemeente Lochristi gelegen ten zuiden van E17 en Rivierstraat, het gedeelte van de gemeente Wetteren gelegen ten zuidoosten van Schoorstraat en Heusdensteenweg en ten oosten van Brusselsesteenweg en Oosterzelesteenweg, het gedeelte van de gemeente Oosterzele gelegen ten zuidoosten van Wettersesteenweg, Geraardsbergsesteenweg, Boonakker, Schellartweg, Beekstraat, Moortselestraat, Tramstraat, Rollebaan, Vijverhoek, Boterhoek, Asselkouter, Roosbroekstraat, Heet, Gaversesteenweg en ten oosten van Hundelgemsesteenweg, het gedeelte van de gemeente Gavere gelegen ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT