Vernieuwing van het mandaat van plaatsvervangende bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 29 november 20

Vernieuwing van het mandaat van plaatsvervangende bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 29 november 2001, wordt de heer Jaumotte, Pierre, licenciaat in de rechten, aangewezen voor een nieuwe periode van 5...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT