23 JUNI 2011. - Koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Erratum

Op het vlak van de handtekeningen op bladzijde 37981 van het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011, bij het besluit van 23 juni 2011 houdende verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 betreffende de verplichte bijmenging in de fossiele brandstoffen die voor verbruik uitgeslagen worden, werd de handtekening van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT