Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 16 februari

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen

Bij besluit van 16 februari 2011, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, natuurlijk persoon aan FRANÇOIS, Stéphane, gevestigd te 5190 Jemeppe-sur-Sambre, chaussée de Charleroi 24, met handelsbenaming FRANCOIS SECURITY, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 28 november 2010 en draagt het nummer 16.0160.00.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van activiteiten van statische bewaking op plaatsen waar er geen andere bewakingsagenten of derden geacht worden aanwezig te zijn;

- toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met inbegrip van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden zonder paard en ongewapend uitgeoefend.

Enkel de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van activiteiten van statische bewaking op plaatsen waar er geen andere bewakingsagenten of derden geacht worden aanwezig te zijn, kunnen met hond uitgeoefend worden, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 16 februari 2011, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan Belgisch Bewakingsbureau BVBA, met maatschappelijke zetel te Koppelstraat 25, te 3650 Lanklaar, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang op 3 januari 2011 en draagt het nummer 16.1098.10.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewaking op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm;

- bescherming...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT