Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 1 februari 2011 wordt de v

Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Bij besluit van 1 februari 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de BVBA ARIS SECURITY, met maatschappelijke zetel te Meelfabrieksplein 10, 1080 Brussel.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm, en met inbegrip van activiteiten van statische bewaking op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn;

- bescherming van personen;

- toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder paard en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0233.01.

Bij besluit van 15 februari 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan Sure Security Events BVBA, met maatschappelijke zetel te Industriepark 18, 3290 Diest.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT