Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2011, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de (Ostrya carpinifolia ) gelegen Generaal Fiv

Bescherming van het erfgoed

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2011, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de (Ostrya carpinifolia ) gelegen Generaal Fivéstraat, te Etterbeek, tweede afdeling, sectie B, eerste blad, perceel nr. 209p12 (deel) (Belgische coördinaten van Lambert : x = 152067, y = 168941), wegens zijn wetenschappelijke en esthetische waarde.

Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de Ostrya (Ostrya carpinifolia ) gelegen Generaal Fivéstraat, te Etterbeek.

Voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT