Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 16 juni 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : -Mevr. Chri

Personeel. - Bevorderingen

Bij koninklijk besluiten van 16 juni 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten :

-Mevr. Christelle ANGELUCCI, geboren op 3 november 1971, te Luik, Frans taalkader, vakrichting « Personeel en Organisatie », met ingang van 1 augustus 2009;

- de heer Vincent CAMBIER, geboren op 31 juli 1964, te Gosselies, Frans taalkader, vakrichting « Bevolking en Veiligheid », met ingang van 1 november 2008;

- Mevr. Bénédicte MAUDOUX, geboren op 13 juni 1965, te Namen, Frans taalkader, vakrichting « Juridische Normen en Geschillen », met ingang van 1 november 2008;

- de heer Jean-Paul MUES, geboren op 18 juli 1959, te Schaarbeek, Frans taalkader, vakrichting « Juridische Normen en Geschillen », met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT