Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Van Praet, André, industrieel ingenieur-directeur bevorderd in de weddenschaal 13B, met ingang van 1 maa

Regie der Gebouwen. - Bevorderingen

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Van Praet, André, industrieel ingenieur-directeur bevorderd in de weddenschaal 13B, met ingang van 1 maart 1997.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Merckx, René, industrieel ingenieur-directeur bevorderd in de weddenschaal 13B, met ingang van 1 maart 1997.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Lecangee, Emile, architect-directeur bevorderd in de weddenschaal 13B, met ingang van 1 maart 1997.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Van Belle, Jacques...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT