Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 april 2011 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. VERMEULEN, Gilberte, 08.04.2011, ambtenaar van de t

Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijke besluiten van 8 april 2011 werden bevorderd of benoemd :

Leopoldsorde

Officier

Mevr. VERMEULEN, Gilberte, 08.04.2011, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Ridder

Mevr. STEVENS, Birgit, 08.04.2011;

de heer HANSSEN, Alain, 08.04.2011, ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Mevr. VANDORMAEL, Anne, 08.04.2011, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Kroonorde

Ridder

De heren :

BOGAERT, Mathias, 08.04.2011;

BRONCHAIN, Philippe, 08.04.2011;

EVRARD, Antoine, 08.04.2011;

LEENKNEGT, Pieter, 08.04.2011;

PEETERS, Wim, 08.04.2011;

PENNEWAERT, Bart, 08.04.2011;

VANDEN BULCKE, Filip, 08.04.2011;

VERBRUGGHE, Peter, 08.04.2011,

ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

de heer CAUBERGS, Philippe, 08.04.2011, ambtenaar van de vierde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Orde van Leopold II

Grootofficier

De heren :

MARICOU, Johan, 08.04.2011;

VAN DESSEL, Johan, 08.04.2011,

ambtenaren van de tweede administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Commandeur

de heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT