Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2002 worden bevorderd of benoemd : Kroonorde Commandeur Mevr. ZEEGERS-JOURDAIN, M.A.F., inspecteur-generaal van fin

Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2002 worden bevorderd of benoemd :

Kroonorde

Commandeur

Mevr. ZEEGERS-JOURDAIN, M.A.F., inspecteur-generaal van financiÎn.

Officier

De heer SMIT, E.C.J., inspecteur van financiÎn.

Ze nemen vanaf 8 april 2002 hun rang in de Orde in.

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2002 wordt bevorderd :

Kroonorde

Commandeur.

De heer STIENLET, G.H., inspecteur-generaal van financiÎn

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT