Bevordering bij mobiliteit Bij besluit van 20 februari 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Jozef De Vos, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie,

Bevordering bij mobiliteit

Bij besluit van 20 februari 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Jozef De Vos, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, in het kader van de vrijwillige mobiliteit overgeplaatst naar de Hoge...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT