Bevordering Bij Koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt Mevrouw Myriam SNEYERS, geboren op31 maart 1962, bevorderd met ingang van 1 juli 2020 door verhoging naar de hogere klasse

Bevordering

Bij Koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt Mevrouw Myriam SNEYERS, geboren op31 maart 1962, bevorderd met ingang van 1 juli 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Onderzoeksleider in de klasse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT