Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 april 2003 wordt bevorderd : Orde van Leopold II Commandeur De heer BAWIN, S., Inspecteur van Financiën.

Nationale Orden. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 1 april 2003 wordt bevorderd :

Orde van Leopold II

Commandeur

De heer BAWIN, S., Inspecteur van FinanciÎn.

Hij neemt vanaf 15 november 2002 zijn rang in de Orde in.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT