Bestuur van het Belgisch Staatsblad - Kosten van bekendmakingen, de 12 février 2021

Artikel M.

Bestuur van het Belgisch Staatsblad

Kosten van bekendmakingen

Met ingang van 1 maart 2021 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld :

 1. Voor de ondernemingen :

  237,10 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;

  191,50 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;

  139,00 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.

 2. Voor de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term "verenigingen" :

  164,10 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;

  118,60 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;

  111,20 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.

  Prix hors T.V.A. T.V.A. 21% A payer Prijs
  zonder btw
  btw 21 % Te betalen
  Entreprise Constituton sur papier € 237,10 € 49,79 € 286,89 Onderneming Oprichting op papier € 237,10 € 49,79 € 286,89
  Entreprise Constitution par voie électronique € 191,50 € 40,22 € 231,72 Onderneming Oprichting elektronisch € 191,50 € 40,22 € 231,72
  Entreprise Modification sur papier ou par voie électronique € 139,00 € 29,19 € 168,19 Onderneming Wijziging op papier of elektronisch € 139,00 € 29,19 € 168,19
  ASBL Constituton sur papier € 164,10 € 34,46 € 198,56 VZW Oprichting op papier € 164,10 € 34,46 € 198,56
  ASBL Constitution par voie électronique € 118,60 € 24,91 € 143,51 VZW Oprichting elektronisch
  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT