16 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit

De Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, of het soortenbesluit, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2009;

Gelet op het advies 47.719/3 van de Raad van State, gegeven op 2 februari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies vanwege het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van zes gevalideerde rode lijsten (Advies INBO.A.2009.52 van 22 maart 2009 en effectieve overmaking van de rode lijsten op 2 april 2009), ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009;

Overwegende dat rode lijsten in het Soortenbesluit van 15 mei 2009 beschreven worden als lijsten van inheemse soorten, waarbij deze soorten op basis van objectieve criteria worden ingedeeld in klassen, naargelang hun graad van bedreiging;

Overwegende dat hierbij minstens gebruikgemaakt wordt van de klassen « uitgestorven », « met uitsterven bedreigd », « bedreigd », « kwetsbaar » en « zeldzaam »;

Overwegende dat de twee relevante objectieve criteria om deze classificatie te kunnen doorvoeren, bestaan in de zeldzaamheid van de betrokken soorten en de waargenomen trends voor de betrokken soorten;

Overwegende dat de correcte diagnose per soort volgens deze criteria maar kan gesteld worden als er voldoende en ruimtelijk voldoende gespreide gegevens zijn over de betrokken soorten, en als ze voldoende gespreid zijn over de twee tijdsperiodes waarop deze gegevens verzameld werden;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op basis van deze benadering overgegaan is tot de evaluatie van 16 rode lijsten die in de afgelopen jaren opgemaakt werden voor soortengroepen waarvan er soorten inheems zijn in het Vlaamse Gewest.

Besluit :

Enig artikel. Ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 worden de lijsten betreffende respectievelijk de inheemse dagvlinders, de inheemse hogere planten, de inheemse libellen, de inheemse loopkevers, de inheemse sprinkhanen en krekels en de inheemse vogelsoorten die als bijlage 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bij dit besluit zijn gevoegd, vastgesteld als rode lijsten als vermeld in artikel 5 van voormeld besluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1

Rode Lijst dagvlinders : Maes, D. & Van Dyck, H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwerpen/Brussel

Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst

Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd. Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat :

 1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;

 2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden.

  Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen :

 3. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom

 4. Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10 % van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd.

 5. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio's in Vlaanderen. We stellen als voorwaarde dat er minstens 20 % van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

  Nederlandse naam Wetenschappelijke naamRode Lijst categorieKleine vosAglais urticaeMomenteel niet bedreigdOranjetipjeAnthocharis cardaminesMomenteel niet bedreigdGrote weerschijnvlinderApatura irisBedreigdKoevinkjeAphantopus hyperantusMomenteel niet bedreigdGroot geaderd witjeAporia crataegiUitgestorven in VlaanderenLandkaartjeAraschnia levanaMomenteel niet bedreigdAdippevlinderArgynnis adippeUitgestorven in VlaanderenGrote parelmoervlinderArgynnis aglajaUitgestorven in VlaanderenDuinparelmoervlinderArgynnis niobeUitgestorven in VlaanderenKeizersmantelArgynnis paphiaMet uitsterven bedreigdBruin blauwtjeAricia agestisKwetsbaarZilvervlekBoloria euphrosyneUitgestorven in VlaanderenZilveren maanBoloria seleneMet uitsterven bedreigdGroentjeCallophrys rubiKwetsbaarBont dikkopjeCarterocephalus palaemonKwetsbaarBoomblauwtjeCelastrina argiolusMomenteel niet bedreigdZilverstreephooibeestjeCoenonympha heroUitgestorven in VlaanderenHooibeestjeCoenonympha pamphilusMomenteel niet bedreigdVeenhooibeestjeCoenonympha tulliaMet uitsterven bedreigdOranje luzernevlinderColias croceusNiet opgenomenGele luzernevlinderColias hyaleNiet opgenomenDwergblauwtjeCupido minimusZeldzaamBruin dikkopjeErynnis tagesUitgestorven in VlaanderenMoerasparelmoervlinderEuphydryas auriniaUitgestorven in VlaanderenCitroenvlinderGonepteryx rhamniMomenteel niet bedreigdKommavlinderHesperia commaBedreigdSpiegeldikkopjeHeteropterus morpheusZeldzaamHeivlinderHipparchia semeleKwetsbaarKleine heivlinderHipparchia statilinusUitgestorven in VlaanderenDagpauwoogInachis ioMomenteel niet bedreigdKleine parelmoervlinderIssoria lathoniaMet uitsterven bedreigdArgusvlinderLasiommata megeraMomenteel niet bedreigdBoswitjeLeptidea sinapisMet uitsterven bedreigdKleine ijsvogelvlinderLimenitis camillaKwetsbaarGrote ijsvogelvlinderLimenitis populiUitgestorven in VlaanderenKleine vuurvlinderLycaena phlaeasMomenteel niet bedreigdBruine vuurvlinderLycaena tityrusMet uitsterven bedreigdGentiaanblauwtjeMaculinea alconBedreigdPimpernelblauwtjeMaculinea teleiusUitgestorven in VlaanderenBruin zandoogjeManiola jurtinaMomenteel niet bedreigdDambordjeMelanargia galatheaZeldzaamBosparelmoervlinderMelitaea athaliaUitgestorven in VlaanderenVeldparelmoervlinderMelitaea cinxiaMet uitsterven bedreigdWoudparelmoervlinderMelitaea diaminaUitgestorven in VlaanderenEikepageNeozephyrus quercusMomenteel niet bedreigdRouwmantelNymphalis antiopaUitgestorven in VlaanderenGrote vosNymphalis polychlorosBedreigdGroot dikkopjeOchlodes venataMomenteel niet bedreigdKoninginnepagePapilio machaonMomenteel niet bedreigdBont zandoogjePararge aegeriaMomenteel niet bedreigdGroot koolwitjePieris brassicaeMomenteel niet bedreigdKlein geaderd witjePieris napiMomenteel niet bedreigdKlein koolwitjePieris rapaeMomenteel niet bedreigdHeideblauwtjePlebeius argusKwetsbaarVals heideblauwtjePlebeius idasUitgestorven in VlaanderenGehakkelde aureliaPolygonia c-albumMomenteel niet bedreigdIcarusblauwtjePolyommatus icarusMomenteel niet bedreigdKlaverblauwtjePolyommatus semiargusMet uitsterven bedreigdBretons spikkeldikkopjePyrgus armoricanusUitgestorven in VlaanderenAardbeivlinderPyrgus malvaeBedreigdOranje zandoogjePyronia tithonusMomenteel niet bedreigdBruine eikepageSatyrium ilicisKwetsbaarIepepageSatyrium w-albumOnvoldoende gekendSleedoornpageThecla betulaeBedreigdZwartsprietdikkopjeThymelicus lineolaMomenteel niet bedreigdGeelsprietdikkopjeThymelicus sylvestrisMomenteel niet bedreigdAtalantaVanessa atalantaNiet opgenomenDistelvlinderVanessa carduiNiet opgenomen

  Gezien om gevoegd te worden bij ministerieel besluit van 16 maart 2011 tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.

  Brussel, 16 maart 2011.

  De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

  J. SCHAUVLIEGE

  Bijlage 2

  Rode Lijst hogere planten : Van Landuyt, W., Vanhecke, L. & Hoste, I. (2006). Rode Lijst van de vaatplanten van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In : Van Landuyt W. et al. Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. INBO en Nationale Plantentuin van België, Brussel

  Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst

  Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd. Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat :

 6. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;

 7. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden.

  Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen :

 8. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom

 9. Vervolgens gebruiken we een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT