Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het plan voor initiële opleiding van de inspecteurs met toepassing van artikel 22, § 2, eerste lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, de 3 juin 2021

Artikel 1. Het plan voor initiële opleiding van de inspecteurs bedoeld in artikel 22, § 2, eerste lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, wordt gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3. De Minister van Onderwijs voor sociale promotie en de Minister van Leerplichtonderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 3 juni 201.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen,

Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel,

V. GLATIGNY

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, artikel 22, § 2, eerste lid;

Gelet op de " gendertest " van 26 februari 2021 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het protocol voor vakbondsonderhandelingen in het onderhandelingscomité van Sector IX, het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling II en het onderhandelingscomité voor het statuut van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs overeenkomstig de procedure van het koninklijk besluit van 28...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI