Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2021-2022 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, de 14 juillet 2022

Artikel 1. - De zitting 2021-2022 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt gesloten.

Art. 2. - Dit besluit treedt in werking op 18 september 2022 om 23 uur.

Art. 3. - De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Eupen, 14 juli 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

De Minister-President,

Minister van Lokale Besturen en Financiën

O. PAASCH

Aanhef

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 32, § 3;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT